Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Học từ vựng tiếng anh thông qua các ví dụ minh hoạ, hình ảnh theo ngữ cảnh & các bí quyết giúp bạn ghi nhớ từ mới cực nhanh trong khi học tiếng anh.

0:00
0:00
0:00
0:00

Vegetables | Vegetables - English Vocabulary


lettuce
cabbage
corn
mushroom
tomato
potato
sweet potato
pepper
onion
green onion
garlic
garlic clove
carrot
celery
broccoli
cauliflower
salad
beet
turnip
radish
beans
peas
pea pod
pumpkin
cucumber
zucchini
artichoke
bell pepper
asparagus
eggplant
squash
lettuce
cabbage
corn
mushroom
tomato
potato
sweet potato
pepper
onion
green onion
garlic
garlic clove
carrot
celery
broccoli
cauliflower
salad
beet
turnip
radish
beans
peas
pea pod
pumpkin
cucumber
zucchini
artichoke
bell pepper
asparagus
eggplant
squash

Go back