Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Học từ vựng tiếng anh thông qua các ví dụ minh hoạ, hình ảnh theo ngữ cảnh & các bí quyết giúp bạn ghi nhớ từ mới cực nhanh trong khi học tiếng anh.

0:00
0:00
0:00
0:00

Plants | Plants - English Vocabulary

Quiz mode

Plants

tree bark trunk roots leaf branch twig acorn flower vine cactus spine fern palm palm frond pine tree pine needles pinecone grass blade of grass water lily reeds, cattails bamboo rose petal thorn stem mushroom
tree
bark
trunk
roots
leaf
branch
twig
acorn
flower
vine
cactus
spine
fern
palm
palm frond
pine tree
pine needles
pinecone
grass
blade of grass
water lily
reeds, cattails
bamboo
rose
petal
thorn
stem
mushroom
tree
bark
trunk
roots
leaf
branch
twig
acorn
flower
vine
cactus
spine
fern
palm
palm frond
pine tree
pine needles
pinecone
grass
blade of grass
water lily
reeds, cattails
bamboo
rose
petal
thorn
stem
mushroom


Go back