Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Học từ vựng tiếng anh thông qua các ví dụ minh hoạ, hình ảnh theo ngữ cảnh & các bí quyết giúp bạn ghi nhớ từ mới cực nhanh trong khi học tiếng anh.

0:00
0:00
0:00
0:00

Food | Food: English: Vocabulary


loaf of bread
slice
crumb
flour
rice
noodles
pasta
soup
milk
butter
cheese
nuts
peanut
almonds
pecan
peanut butter
cereal
pancakes
syrup
muffin
rolls
biscuits
eggs
fried egg
yolk
whites
omelette
egg shell
hard boiled egg
scrambled eggs
carton of eggs
meat
sausage
drumstick
pork
ham
bacon
grease
beef
steak
ground beef
pork cop

 

bread
slice
crumb
rice
noodles
pasta
soup
milk
butter
cheese
nuts
peanut
almond
pecan
peanut butter
cereal
pancakes
syrup
muffin
eggs
fried egg
yolk
whites
omelette
egg shell
hard boiled egg
scrambled eggs
carton of eggs
meat
sausage
drumstick
pork
ham
bacon
grease
beef
steak
ground beef
pork cop

Go back