Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Học từ vựng tiếng anh thông qua các ví dụ minh hoạ, hình ảnh theo ngữ cảnh & các bí quyết giúp bạn ghi nhớ từ mới cực nhanh trong khi học tiếng anh.

0:00
0:00
0:00
0:00

The Body | body - English Vocabulary

Quiz mode

The Body

arm
leg
armpit
nipple
navel, bellybutton
chest
abdomen, stomach<br>belly <em>informal</em>, tummy <em>informal</em>
wrist
thigh
knee
head
neck
hand
thumb
index finger
middle finger
ring finger
little finger, pinkie
palm
finger
fingernail
knuckle
foot
heel
arch
toes
big toe
ankle
shoulder
elbow
buttock
hamstring
calf
behind, butt
back
shoulder blade
arm
leg
armpit
nipple
navel, bellybutton
chest
abdomen, stomach<br>belly <em>informal</em>, tummy <em>informal</em>
wrist
thigh
knee
head
neck
hand
thumb
index finger
middle finger
ring finger
little finger, pinkie
palm
finger
fingernail
knuckle
foot
heel
arch
toes
big toe
ankle
shoulder
elbow
buttock
hamstring
calf
behind, butt
back
shoulder blade


Go back