Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Objects 3

Objects 3

Exercise created by Tereza Neves

Match each object with its name:
obj28.jpg
obj24.jpg
obj27.jpg
obj45.jpg
obj25.jpg
obj23.jpg
obj46.jpg
obj43.jpg
obj44.jpg
obj41.jpg
obj36.jpg
obj42.jpg
obj47.jpg
obj49.jpg
obj51.jpg
obj48.jpg
obj52.jpg
obj50.jpg

Go back