Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Clothes and accessories 2

Clothes and accessories 2

Exercise created by Tereza Neves

Match each item with a name in the drop-down list, then press "Check" to check your answers.
clo40b.jpg
clo41.jpg
clo43.jpg
clo44.jpg
clo46.jpg
clo50.jpg
clo49.jpg
clo21.jpg
clo22.jpg
clo26.jpg
clo28.jpg
clo31.jpg
clo27.jpg
clo32.jpg
clo15.jpg
clo37.jpg
clo23.jpg
clo30.jpg
clo45.jpg
clo39.jpg
clo42.jpg

Go back