Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Capitals of English-Speaking Countries

Capitals of English-Speaking Countries

Exercise created by Tereza Neves

Write the name of each country's capital, then press "Check" to check your answers. Press the "Hint" button to get a free letter. Note that you will lose points if you ask for hints!
fl_canada.gif
Canada -
fl_bahamas.gif
Bahamas -
fl_NewZealand.gif
New Zealand -
fl_Liberia.gif
Liberia -
fl_Jamaica.gif
Jamaica -
fl_UK.gif
United Kingdom -
fl_Australia.gif
Australia -
fl_SAfrica.jpg South Africa -
fl_Ireland.gif
Ireland -
fl_Zimbabwe.gif
Zimbabwe -
fl_USA.gif
United States -
fl_Malta.gif
Malta -
fl_Kenya.jpg
Kenya -
fl_SierraLeone.gif
Sierra Leone -

Go back