Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Các thì trong tiếng anh là một phần ngữ pháp vô cùng quan trọng, là nền tảng giúp cho các bạn học tiếng Anh tốt hơn. Trong bài học hôm nay Lopngoaingu.com sẽ hệ thống lại phần kiến thức này giúp các bạn hiểu rõ và áp dụng đúng khi làm bài tập.

Xem Theo Vần A B C D E F G H I K L M O P Q R S T U W

Base Form Past Simple Past Participle Nghĩa
Abide Abode Abode Chờ đợi, kéo dài
Aby Abought Abought Hiệu chỉnh, sưả sai (tiếng cổ)
Alight Alit Alit Xuống, bước xuống
Arise Arose Arisen Nổi dậy, phát sinh
Awake Awoke Awoken Đánh thức, tỉnh

100 từ vựng tiếng Anh về các loài luyen doc nice từ vựng tiếng anh trong nhà hàng during lÃi và Šcách bay to su tuc gian khung Duy trì cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh sick as a dog nhung cau noi noi tieng Các mẫu câu tiếng Anh để thông báo và ノェノ tu vung thong dung how are you Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về ノ ノ học từ vựng free time æƒ æƒ luyen doc tieng anh Những câu nói tiếng Anh an ủi Cách để viết Tiếng Anh thật tốt 茫m get one near vÃ Æ nearby sensible vÃƒÆ sensitive mÃƒÆ i Từ thể bị động 知らないアナタは损してるかも say tên tiếng anh của bạn dat re thẩm phán Cụm động từ tiếng Anh thông dụng gioi tu take someone down a peg notch xe bus té æ ç credit ba School ngu Những sai lầm khiến học ngữ pháp thanh ngu tieng anh danh tu lÃm cách học tư vựng tiếng Anh Cải thiện tốc độ đọc hiểu tiếng 鍐掑啋鍐掑啋鎴 啋闄嗗附 eye