Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Speaking - Beginner Level Greetings Introduce Yourself Introduce People Identify People and Things Classroom Questions Ask for Information Giving Information Simple Sentences Simple Questions Number and Counting Talking about Family Talking about Favourite Things Talking about here and now Describing People Talking about Feelings/Health Issues Telling Time Talking about Past Actions Talking about the Future Talking about Life Events Expressing Likes and Dislikes Contraction Simple Shopping Short Questions and Answers Closing a Conversation Expressing Thanks At a Store Describing a Picture Talking about Occupations Speaking - Elementary Introducing Others Encouraging Words Buying and Selling American Numbers and Prices Making Suggestions Making Plans for the Weekend Asking for Favors Asking for Repetition Requesting Inviting Offering Talking about Abilities Expressing Possibility Talking about Locations Asking for Directions Giving Directions Asking about Place/Location Talking about Travel Describing Like/Would like/Look like/Be like Comparing Questions and Expressions with Time Count and Non-count Noun in Context Measure Words Telephone Talk Narrating Conversation Starters Rejoinders Giving Opinions Agreeing / Disagreeing Asking for Details Asking Permission Asking for and Giving Advice Phrases for Conversation - Low Intermediate Sequencing Speaking Hypothetically Discussing Sensitive Topics Accepting and Refusing Expressions for Descriptions Indirect Requests and Information Exchange Tag Questions Supporting Opinions Exploring Options Contrasting Classifying Discussion Techniques Elaborating Clarifying Interrupting Giving Instructions Simple Presentations Checking for Understanding Conceding to Make a Point Analyzing Problems Commenting Phrases for Conversation - Upper-Intermediate commenting Paraphrasing

mÃƒÆ i Từ thể bị động 知らないアナタは损してるかも say tên tiếng anh của bạn dat re thẩm phán Cụm động từ tiếng Anh thông dụng gioi tu take someone down a peg notch xe bus té æ ç credit ba School ngu Những sai lầm khiến học ngữ pháp thanh ngu tieng anh danh tu lÃm cách học tư vựng tiếng Anh Cải thiện tốc độ đọc hiểu tiếng 鍐掑啋鍐掑啋鎴 啋闄嗗附 eye journey và travel Tự tin giao tiếp tiếng Anh trong vòng một trác nghiệm cach phat am tieng Anh sai at Từ vựng tiếng Anh chủ đề nhà bếp 25 cách nói ok anh consider this các màu sắc trong tiếng Anh tu vung truyen hay tieng anh chon S cách phân biệt street 乌云密布图片 èŒ m thành ngữ tiếng anh về tình yêu Chủ động làm bài thi TOEIC LISTENING Nhật kinh Luyện Nghe Bằng Cách Nghe Nhạc Tiếng Anh ban hoc tu 99 Nên Vì sao không nghe TOEIC được Là pigs