Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Unit 2: Health Phụ âm /f/
1 Cách phát âm
/f/ fan /f/ là một phụ âm vô thanh. Khi phát âm, răng hàm trên chạm nhẹ vào môi dưới, đẩy luồng khí thoát ra giữa hàm răng trên và môi dưới sao cho nghe thấy tiếng luồng khí thoát ra. Chú ý không làm rung dây thanh trong cổ họng khi phát âm.
Ta có: /f/
2 Các ví dỤ
Các tỪ ví dỤ:
fresh /freʃ/ (tươi)
coffee
/ˈkɒfi/ (cà phê)
ph
oto
fəʊtəʊ/ (ảnh)
Các cỤm tỪ ví dỤ:
fresh coffee /freʃ ˈkɒfi/ (cà phê tươi)
f
ew photos
/fjuː ˈfəʊtəʊz/ (vài bức ảnh)
Câu ví dỤ:
Phoebe offered her father some fresh coffee.
fibi ˈɒfə(r)d hə(r) ˈfɑːðə(r) sʌm freʃ ˈkɒfi/

(Phoebe mời cha cô một chút cà phê tươi.)
3 Các dẠng chính tẢ phỔ biẾn
- "f":
 
flu /fluː/ (cảm cúm)
left
/left/ (bên trái)
Lưu ý: chữ cái "f" trong giới từ "of" lại được phát âm là /v/.
of v/ (của)
- "ff":
 
staff /stɑːf/ (nhân viên)
difficult
/ˈdɪfɪkəlt/ (khó)
- "ph":
 
phrase /freɪz/ (cụm từ)
graph
/ɡræf/ (biểu đồ)
- "gh":
 
cough /kɒf/ (ho)
tough
/tʌf/ (khó)

Unit 2: Health Phụ âm /v/
1 Cách phát âm
/v/ vase /v/ là một phụ âm hữu thanh, được phát âm tương tự như phụ âm /f/.
Khi phát âm, để răng hàm trên chạm nhẹ vào môi dưới, đẩy luồng khí thoát ra giữa hàm răng trên và môi dưới sao cho nghe thấy tiếng luồng khí thoát ra nhưng không mạnh bằng âm /f/ và làm rung dây thanh trong cổ họng.
Ta có: /v/
2 Các ví dỤ
Các tỪ ví dỤ:
five /faɪv/ (năm)
v
isitor
vɪzɪtə(r)/ (khách)
movie /ˈmuːvi/ (phim)
Các cỤm tỪ ví dỤ:
favourite movie /ˈfeɪvərɪt ˈmuːvi/ (bộ phim yêu thích)
five visitors
/faɪv ˈvɪzɪtə(r)z/ (năm vị khách)
Câu ví dỤ:
Vicky's got five visitors coming this November.
vɪkiz ɡɒt faɪv vɪzɪtə(r)z ˈkʌmɪŋ ðɪs nəʊˈvembə(r)/

(Vicky có năm vị khách sẽ tới thăm trong tháng 11 này.)
3 Các dẠng chính tẢ phỔ biẾn
Âm /v/ có 1 dạng chính tả phổ biến nhất là “v”.
vitamin vɪtəmɪn/ (vi-ta-min)
v
ase
/vɑːz/ (bình hoa)
television
/ˈtelɪvɪʒn/ (ti vi)
drive
/draɪv/ (lái xe)

Hãy bấm vào để nghe


Go back

hair thông tin hoc tot tieng anh phat am c ï¾ gioi tu eye remember 102 below toeic dai tu for and since 膼峄 street b鑴 flashcard chữc tu vung tieng anh 閿炲 绶 từ vựng everyone Một Bí Quyết Học Sâu Và Nhớ Lâu Từ học tiếng anh 9 hoc 知らないアナタは损してるかも Anh du học ノノ lé æ å tieng cách nói để bày tỏ niềm vui và nỗi TIENG 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝 on time mama truyen tu vung Tiếng Anh giao tiếp đánh giá thành tích 丹丹丹丹他丹遜単 tỪ english language anh 6 giao tiep tieng anh mo cum tu 鐭ャ倝銇亜銈儕銈裤伅鎼嶃仐銇 show one the ropes plan thẠm phà n cau hoi thong dung whom cau hoi nouns é å ç loai vat caught in the middle Ch mở đầu 璩茶 i love you ngà n pack sach pha and Ä Æ Ã leaving loi phap lái xe