Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

unit 1: My hobbies Cách phát âm âm /ɜː/
1 Cách phát âm
/ɜ:/ bird /ɜ:/ là một nguyên âm dài. Khi phát âm, miệng hơi mở tự nhiên, lưỡi để ở độ cao trung bình và thả lỏng tự nhiên, phát âm kéo dài hơn so với một nguyên âm ngắn.
Ta có: /ɜ:/
2 Các ví dụ
Các từ ví dụ:
girl ɜːl/ (con gái)
German
/ˈdʒɜːmən/ (người Đức, tiếng Đức)
nurse
/nɜːs/ (y tá)
Các cụm từ ví dụ:
German girls /ˈdʒɜːmən ɡɜːlz/ (những cô gái người Đức)
first nurses
/fɜːst ˈnɜːsiz/ (những y tá đầu tiên)
Câu ví dụ:
The nurse learns German on Thursdays.
/ðə nɜːs lɜːnz ˈdʒɜːmən ɒn ˈθɜːzdeɪz/

(Cô y tá học tiếng Đức vào thứ Năm hàng tuần.)
3 Các dạng chính tả phổ biến
- "er":
 
verb /vɜːb/ (động từ)
dessert
/dɪˈzɜːt/ (món tráng miệng)
- "ir":
 
bird /bɜːd/ (con chim)
shirt
ɜːt/ (áo sơ mi)
- "or":
 
word /wɜːd/ (từ)
world
/wɜːld/ (thế giới)
- "ur":
 
purple /ˈpɜːpl/ (màu tím)
church
/tʃɜːtʃ/ (nhà thờ)
- "ear":
 
learn /lɜːn/ (học)
ear
th
/ɜːθ/ (trái đất)

unit 1: My hobbies Cách phát âm âm /ə/
1 Cách phát âm
/ə/ mother /ə/ là một nguyên âm ngắn. Khi phát âm, miệng mở rất nhỏ và tự nhiên, lưỡi cao trung bình và thả lỏng tự nhiên.
Phát âm tương tự như nguyên âm dài /ɜ:/. Khi phát âm, miệng hơi mở tự nhiên, lưỡi để ở độ cao trung bình và thả lỏng tự nhiên, NHƯNG phát âm rất ngắn.
Ta có: /ə/
2 Các ví dụ
Các từ ví dụ:
another /əˈnʌðə(r)/ (khác)
woman
/ˈwʊmən/ (phụ nữ)
Cinderella
/ˌsɪndəˈrelə/ (cô bé Lọ Lem)
Các cụm từ ví dụ:
another woman /əˈnʌðə(r) ˈwʊmən/ (một người phụ nữ khác)
Cinderella's picture
/ˌsɪndəˈreləz ˈpɪktʃə(r)/ (ảnh cô bé Lọ Lem)
Câu ví dụ:
Her father married another woman.
/hə(r) ˈfɑːðə(r) ˈmærid əˈnʌðə(r) ˈwʊmən/

(Cha cô ấy đã lấy một người phụ nữ khác.)
3 Các dạng chính tả phổ biến
- "a(r)":
 
zebra /ˈzebrə/ (ngựa vằn)
circular
/ˈsɜːkjələ(r)/ (tròn)
- "e(r)":
 
accident /ˈæksɪdənt/ (tai nạn)
mother
/ˈmʌðə(r)/ (mẹ)
- "o(r)":
 
tonight /təˈnaɪt/ (tối nay)
actor
/ˈæktə(r)/ (diễn viên)
- "u(re)":
 
museum /mjuˈziːəm/ (bảo tàng)
picture
/ˈpɪktʃə(r)/ ( tranh, ảnh)
- "ou":
 
famous /ˈfeɪməs/ (nổi tiếng)
dangerous
/ˈdeɪndʒərəs/ (nguy hiểm)

Hãy bấm vào để nghe


Go back

anh anh tiếng nhật mới ェ at du lich 会セ giới thiệu bản thân bằng tiếng anh ngo岷 a few Những câu danh ngôn tiếng Anh về kinh Mẫu câu tiếng Anh thư tín thương mại 閬撳叿 luyện nghe tiếng anh theo phương pháp kinh nghiệm học tiếng nhật cho người store 会セ cach hoc tieng nhat anh s 6 bí quyết cải thiện khả năng giao Học nói tiếng Anh giao tiếp 10 会 TIẾNG ANH LỚP 8 t phÃn ï¾ ï½ªï¾ học tiếng Anh qua phim 荵御 大 崟迚 йђ йђ Mẫu câu nói tiếng Anh dùng trong các tiếng anh qua skype lựa chọn mới cho 涓逛腹涓逛腹浠栦腹閬滃崢 là p ly tieu long song 20 Thành ngữ tiếng Anh về hoa quả rất danh tu 乜äºååƒå¾ç tu làm thế nào Để nghe tiếng anh tốt hơn Mẹo học tiếng Anh đơn giản æ æ be get in bed with ä¼ Tiếng anh 9 Những mẫu câu tiếng Anh làm quen thú vị m meaning nhÃƒÆ for and since Bí quyết học tiếng Nhật nhanh và dễ ə 35 ірщззштп singular phan Cách Sử Dụng Internet Để Học Tiếng Anh and hoc kỳ quặc một số câu giao tiếp tiếng anh khi đi