Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

UNIT 5: Natural wonders of the world Học về âm /st/
1 Cách phát âm
/st/ forest
/st/ là một cụm phụ âm. Ta lần lượt phát âm từng âm đơn trong cụm này. Đầu tiên, phát âm nhanh âm /s/ bằng cách để đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng cửa trên, sau đó đẩy luồng khí thoát ra giữa đầu lưỡi và răng cửa trên sao cho các em nghe thấy tiếng luồng khí thoát ra. Sau đó chuyển nhanh sang âm /t/. Hãy đặt phần mặt lưỡi chạm phần sau răng cửa hàm trên để chặn luồng khí trong miệng. Tiếp theo, mở miệng, bật mạnh đẩy khí ra ngoài. Các em chú ý không làm rung dây thanh khi phát âm cụm phụ âm này.
Ta có: /st/
2 Các ví dỤ
Các tỪ ví dỤ:
plaster /ˈplɑːstə(r)/ (băng dán)
forest
/ˈfɒrɪst/ (khu rừng)
coast
/kəʊst/ (bờ biển)
Các cỤm tỪ ví dỤ:
stay near the coast steɪ nɪə(r) ðə kəʊst/ (sống gần bờ biển)
st
and in a forest
/stænd ɪn ə ˈfɒrɪst/ (đứng trong rừng)
Câu ví dỤ:
It's best to explore the coast by boat.
/ɪts best tə ɪkˈsplɔː ðə kəʊst baɪ bəʊt /

(Khám phá bờ biển bằng thuyền là tốt nhất)
3 DẠng chính tẢ phỔ biẾn
/st/ có một dạng chính tả duy nhất là "st":
 
longest /lɒŋɪst/ (dài nhất)
widest
/waɪdɪst/ (rộng nhất)

Unit 5: Natural wonders of the world Học về âm /t/
1 Cách phát âm
/t/ tent
/t/ là một phụ âm bật hơi, vô thanh. Để phát âm đúng âm /t/, đầu tiên các em hãy đặt phần mặt lưỡi chạm phần sau răng cửa hàm trên để chặn luồng khí trong miệng. Tiếp theo, mở miệng, bật mạnh đẩy khí ra ngoài. Chú ý không làm rung dây thanh khi phát âm âm /t/.
Để biết mình đã phát âm đúng âm này chưa, các em hãy đặt tay lên cổ. Khi phát âm đúng âm /t/, tay sẽ cảm nhận được dây thanh bên trong cổ họng không rung các em nhé.
Ta có: /t/


 
2 Các ví dỤ
Các tỪ ví dỤ:
hot /hɒt/ (nóng)
t
orch
/tɔːtʃ/ (đèn pin)
mountain
/ˈmaʊntən/ (ngọn núi)
Các cỤm tỪ ví dỤ:
hot desert /hɒt ˈdezət/ (sa mạc nóng)
mountain top
/ˈmaʊntən tɒp/ (đỉnh núi)
Câu ví dỤ:
Today it's too hot to visit that mountain. /təˈdeɪ ɪts tuː hɒt tə ˈvɪzɪt ðæt ˈmaʊntən/
(Hôm nay trời quá nóng để đi thăm ngọn núi đó.)
3 Các dẠng chính tẢ phỔ biẾn
- "t":
tour /tɔː(r)/ (chuyến du lịch)
T
-shirt
/tiːʃɜːt/ (áo phông)
- "tt":
button /ˈbʌtn/ (cái cúc)
letter
/ˈletə(r)/ (lá thư)
 

- Đuôi "ed"
ở cuối các động từ kết thúc bằng các âm /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /k/, /tʃ/
laughed /lɑːft/ (đã cười)
walked
/wɔːkt/ (đã đi bộ)

Hãy bấm vào để nghe


Go back

3 tu vung tieng anh giÐ³Ò Ð²Ñ Ð³ Ð²Ñ plurals ngan chuẩn bị cho kỳ thi toeic オフィス hoc tieng anh tieng anh anh vÃƒÆ language the các mẫu câu tiếng anh dùng khi tặng và bẠy tài chính học tiếng Anh giao tiếp 1182 học tiếng anh giao tiếp tại học sinh 瑟蓹 hoc tu tieng cách phân biết day và date trong tiếng anh TỪ bai 9 1 13 quy 盲鹿艗盲潞氓氓茠氓戮莽 tieng anh xuat nhap khau ai tieng chá bài 6 Tính từ tiếng Anh mô tả tính cách con drink truyen hay cac 7 shop store because gerund food idioms bầy roses ngừng thành ngữ tiếng anh smart Hire nice stop thing blue wind since animal thành lesson Bước cấu mẫu thuật các tinh tien 賲賳鬲丿賷丕鬲丕賱亘乇賲噩丞 ORDER tieng anh lop 10 soon giới 84 bi quyet Gia Hãy thay đổi cách học tiếng Anh