Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Learn English with Free English Lessons on Health and Dating II Health - Dating - Marriage II

Health - Dating - Marriage II section contains basic English lessons on Engagement, Marriage, Wedding, Honeymoon, and Married Life.

Review and study them as many times as you want.


Greeting and General Things
Greeting and General Things II
College Related Topics
College Related Topics II
Health - Dating - Marriage
Health - Dating - Marriage II 0
Guys - Girls - and Sports
Guys - Girls - and Sports II
Feelings and Emotions
Feelings and Emotions II
Family - Children - Friends
Family - Children - Friends II


1. Engagement
2. Engagement - Proposing
3. Engagement - Best man and Maid of honor
4. Engagement - Interactive Practice
5. Marriage - Getting a Church
6. Wedding Process - Flowers
7. Wedding Process - Photographer, Dress and Tux
8. Wedding Process - Gifts and Reception
9. Honeymoon
10. Honeymoon - Planning
11. Honeymoon - Conversation before Honeymoon
12. Honeymoon - Conversation after Honeymoon
13. Honeymoon - Interactive Practice
14. Married Life
15. Married Life - Talking to Friends
16. Married Life - Talking about a Friend
17. Married Life - Cheating
18. Married Life - Interactive Practice
19. Health - Dating - Marriage Review
20. Health - Dating - Marriage - Interactive PracticeLưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.