Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Learn English with Free English Lessons on Greetings and General things Greeting and General Things

Greetings and General Things section contains basic English lessons on Greetings, communicating when you're bored, past, present, and future tense, and the weather.

Review and study them as many times as you want.


Greeting and General Things 0
Greeting and General Things II
College Related Topics
College Related Topics II
Health - Dating - Marriage
Health - Dating - Marriage II
Guys - Girls - and Sports
Guys - Girls - and Sports II
Feelings and Emotions
Feelings and Emotions II
Family - Children - Friends
Family - Children - Friends II


1. Greeting - Basic
2. Greeting Someone you Know
3. Greeting - Example Conversations
4. Greeting - Interactive Practice
5. Bored - General Phrases
6. Bored - Calling Someone
7. Bored - Boring Work
8. Bored - Interactive Practice
9. How is your Day - General Statements
10. How is your day - Example Conversation
11. How is your day - Interactive Practice
12. Tomorrow's Plan - I am going to
13. Tomorrow's Plan - Questions and Answers
14. Tomorrow's Plan - Example Conversation
15. Tomorrow's Plan - Interactive Practice
16. Yesterday - The Past - General Statements
17. Yesterday - The Past - Questions and Answers
18. Yesterday - The Past - Example Conversation
19. Yesterday - The Past - Interactive Practice
20. Weather - Summer and Autumn
21. Weather - Winter
22. Weather - Fahrenheit and Celsius
23. Weather - Questions and Answers
24. Weather - Long Description
25. Weather - Interactive PracticeLưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back
© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.