Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Learn English with Free English Lessons on Feelings and Emotions II Feelings and Emotions II

Feelings and Emotions II section contains basic English lessons on Sad and Depressed, Love, Broken Heart, Afraid and Scared, and Other Emotions.

Review and study them as many times as you want.


Greeting and General Things
Greeting and General Things II
College Related Topics
College Related Topics II
Health - Dating - Marriage
Health - Dating - Marriage II
Guys - Girls - and Sports
Guys - Girls - and Sports II
Feelings and Emotions
Feelings and Emotions II 0
Family - Children - Friends
Family - Children - Friends II


1. Sad or Depressed
2. Sad or Depressed - Reactions
3. Sad or Depressed - Situational Depression
4. Sad or Depressed - Doctor and Friend
5. Sad or Depressed - Interactive Practice
6. Love - Family
7. Love - Friend and Husband and Wife
8. Love - Infatuation or Love
9. Love - Talking to Friend
10. Love - Interactive Practice
11. Broken Heart - Expressions
12. Broken Heart - Asking Questions
13. Broken Heart - Talking to Person with Broken Heart
14. Broken Heart - Interactive Practice
15. Afraid or Scared
16. Afraid or Scared - General Sentences
17. Afraid or Scared - Interactive Practice
18. Other Emotions - Emotional
19. Other Emotions - Feeling Nothing
20. Other Emotions - Restless
21. Other Emotions - Proud
22. Other Emotions - Anxious and Anxiety
23. Other Emotions - Interactive Practice
24. Feelings and Emotions Review
25. Feelings and Emotions Review - InteractivePractice
26. TalkEnglish Milestone Review
27. TalkEnglish Milestone Review - InteractivePracticeLưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.