Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Learn English with Free English Lessons on College Related Discussions II College Related Topics II

College Related Topics II section contains basic English lessons on topics related to College life. This section will focus on Fraternity and Sorority, College Partying, Smoking and Drinking.

Review and study them as many times as you want.


Greeting and General Things
Greeting and General Things II
College Related Topics
College Related Topics II 0
Health - Dating - Marriage
Health - Dating - Marriage II
Guys - Girls - and Sports
Guys - Girls - and Sports II
Feelings and Emotions
Feelings and Emotions II
Family - Children - Friends
Family - Children - Friends II


1. Fraternity and Sorority - Explanation
2. Fraternity and Sorority - General
3. Fraternity and Sorority - Joining
4. Fraternity and Sorority - Interview Questions
5. Fraternity and Sorority - Interactive Practice
6. College Partying
7. College Partying - Questions
8. College Partying - Interactive Practice
9. Smoking
10. Smoking - Non Smoking Areas
11. Smoking - Quitting and General Statements
12. Smoking - Asking for Light and Hate Smoking
13. Smoking - Interactive Practice
14. Drinking - Terminologies
15. Drinking - Ordering Drinks
16. Drinking - Ordering at a Table
17. Drinking - General Things
18. Drinking - Interactive Practice
19. College Related Topics Review
20. College Related Topics Review - Interactive PracticeLưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.