Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
TiengAnhABC.com - Advanced Listening English Lessons For English and ESL Learners Các bài Luyện Nghe Tiếng Anh Nâng Cao
Các bài Luyện Nghe Tiếng Anh Nâng Cao có nhiều câu hỏi khó hơn. Bạn cần phải hiểu từ và ngữ cảnh của đoạn hội thoại để có thể trả lời đúng các câu hỏi này.

Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn lắm về đoạn hội thoại, bạn có thể nhấp vào nút "Hiển thị văn bản hội thoại" để thấy văn bản. Tôi khuyên bạn không nên xem văn bản cho đến khi bạn thật sự đã cố gắng nghe được mà không cần đọc. .


Basic Listening Lessons
Intermediate Listening Lessons
Advanced Listening Lessons  0

Advanced Listening Lesson #01
Advanced Listening Lesson #02
Advanced Listening Lesson #03
Advanced Listening Lesson #04
Advanced Listening Lesson #05
Advanced Listening Lesson #06
Advanced Listening Lesson #07
Advanced Listening Lesson #08
Advanced Listening Lesson #09
Advanced Listening Lesson #10
Advanced Listening Lesson #11
Advanced Listening Lesson #12
Advanced Listening Lesson #13
Advanced Listening Lesson #14
Advanced Listening Lesson #15
Advanced Listening Lesson #16
Advanced Listening Lesson #17
Advanced Listening Lesson #18
Advanced Listening Lesson #19
Advanced Listening Lesson #20
Advanced Listening Lesson #21
Advanced Listening Lesson #22
Advanced Listening Lesson #23
Advanced Listening Lesson #24
Advanced Listening Lesson #25
Advanced Listening Lesson #26
Advanced Listening Lesson #27
Advanced Listening Lesson #28
Advanced Listening Lesson #29
Advanced Listening Lesson #30
Advanced Listening Lesson #31
Advanced Listening Lesson #32
Advanced Listening Lesson #33
Advanced Listening Lesson #34Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.