Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Free ESL Regular Daily English Lesson - Favorite - Answering Questions  

Favorite - Answering Questions

To answer these types of questions, it is very easy. All you have to do is change 'your' to 'my', repeat the last portion of the question and add your answer. We'll practice a couple of times.

"What is your favorite show?"
"My favorite show is Smurfs."

"What is your favorite movie?"
"My favorite movie is Matrix."

"What is your favorite dessert?"
"My favorite dessert is cheesecake."

"Who is your favorite singer?"
"My favorite singer is Josh Groban."

"Who is your favorite athlete?"
"My favorite athlete is Tiger Woods."

"Who was your favorite elementary teacher?"
"My favorite elementary teacher was Mrs. Smouse."

Different ways to ask about favorite things

You don't necessarily have to use the word favorite. Favorite basically means what you like the most. So, you can ask favorite questions without the word favorite.

"What do you like to eat the most?"
"My favorite food is ice cream."

"What is a childhood memory that stands out?"
"My favorite childhood memory is a time I went fishing with my dad."

"Which professor do you like the most?"
"My favorite professor is Professor Kim."

Likewise, you can answer questions without using the word favorite.

"What is your favorite baseball team?"
"I like Seattle Mariners the most."

"What is your favorite type of food?"
"I love Italian food... especially pasta. They are so good."

"Who is your favorite music group?"
"I really enjoy listening to Depeche Mode."
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.