Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Free ESL Regular Daily English Lesson - Tomorrow's Plan - Example Conversation  

Tomorrow's Plan - Example Conversation

Let's use this time to incorporate what we have learned so far.

Person A: "Bob is in the hospital, did you get a chance to visit him?"
Person B: "I'm going to see Bob tomorrow"
Person A: "I thought you had to meet John tomorrow?"
Person B: "I'm going to meet John at the airport at 6 O'clock tonight"

Person A: "I'm going home now, do you want to head out together?"
Person B: "No Thanks. I'm going to go home in about an hour"
Person A: "Didn't you need to buy a present for you brother's birthday?"
Person B: "I'm going to do that tomorrow"

Person A: "I'm going to go to the bus stop right after class, so I won't have time to meet you"
Person B: "That's OK. We can always get together tomorrow."

Person A: "Why do you look so stressed?"
Person B: "I'm going to be dead if I don't finish this project by tomorrow"
Person A: "I thought you had 2 weeks to finish this project"
Person B: "I don't have time to explain now. I'll talk to you later."

Person A: "Since we are done with school, when are you going back home?"
Person B: "I'm going to go home next week"
Person A: "Me too. Do you want to meet at the train station on Sunday?"
Person B: "Sure. I'll meet you there at five"

Practice asking questions:

"What are you going to do tonight?"
"What are you doing next week?"
"When do you plan on doing your homework?"
"When are you going to eat dinner?"
"What time do we have to leave for the airport?"
"What should we do tonight?"
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.