Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Free ESL Business English Lesson - Requesting information through email  

Requesting information through email

"Can you send it to my email address?"
"You can send it to me through email."
"Can you email it to me?"

"Can I email it to you?"
"Can I send you the information through email?"

Whenever you send an email to an account that doesn't exist, you get a automated email saying the mail was not delivered. You can use these sentences if you are in this situation.

"Can I verify your email address? The address I have on file appears to be incorrect."
"I am unable to email it to you. Can you tell me your email address again?"
"I am getting a mail saying it is undeliverable. I might have misspelled it. Can I double check your email address?"

"The email address I sent it to was someone@hotmail.com. Is this correct?"
"I sent the email to someone@hotmail.com. Didn't you get it?"

"That's the wrong email address. My email address is someone@hotmail.net."
"Oh... I see the problem. My email address is some1@hotmail.com"
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.