Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Free ESL Business English Lesson - Removable Disk  

Removable Disk

When you save data, there are several ways to save it. There is the standard removable disk, saving to the hard drive, and saving to a network share.

"Does anybody have an extra floppy disk?"
"I ran out of floppy disks. Where can I get more?"
"I think we need to order more floppy disks."

"I saved it on a floppy disk."
"I have all the information on my USB drive."

"Can you save the document on a disk and give it to me?"
"Save the information on a disk and give it to Jack."

"I'll have all the information on a disk and bring it to the meeting."

Standard floppy disks only hold 1.44 MB of information. There are times when the disk is not big enough. Here are ways to express this.

"All the information doesn't fit on one disk."
"The file is too large to fit on a disk."
"Do you have a different storage device that can hold more information?"

"Can you order a 128 MB removable storage device for me? I always need to move files that a regular floppy disk cannot hold."
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.