Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Free ESL Business English Lesson - General Office  

General Office

If you can't find a file, you can ask around.

"Do you know where the ABC file is at?"
"Do you have the ABC file?"
"Is anybody using the ABC file right now?"

"Did you check the file cabinet? It should be there."
"Check the bin. Sometimes people throw it in there after they are done."

"Oh... it's in my desk. I forgot to put it back."
"It's in my office. I'll get it for you."

If you see a file or a book you need on someone's desk, you can ask to borrow it.

"Are using this book right now?"
"Can I borrow this book?"

"Are you finished with this file?"
"Are you done with this report?"
"Can I use this file?"

If you need something, it is common to ask around. Here are some examples of what you might need in the office.

"Do you have an extra mouse? Mine broke."
"Do you have another network cable? The one I have is too short."
"Do you have a blank floppy disk I can have?"
"I ran out of labels. Do you have any I can have?"

"Can I borrow your stapler?"
"Do you have a hole puncher?"
"Do you have a staple remover by any chance?"
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.