Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Free ESL Travel English Lesson - Regular Restaurant Eating and Requesting Bill  

Regular Restaurant Eating and Requesting Bill

Most places will come by once when you are eating and ask how everything is. This is a chance for you to order something else, complain about something, or get a refill on your drink. Some of the things they might say are:

"How is everything?"
"Is everything ok?"
"How is your dinner?"
"How is your lunch?"
"Are you guys doing ok?"
"Do you need anything else?"

When you are almost done with your meal, they might ask if you want some dessert.

"Would you like dessert today?"
"Would you like our dessert menu?"
"Would you like to order any dessert?"
"Any dessert for you today?"
"Would you like to hear our dessert special?"

If you are finished and want your bill, you can look for the server, make eye contact, and raise your hand. When they come by, ask them for the bill.

"Can I have my check?"
"Can I have my bill?"
"I'm ready for my bill."
"I would like my check please."
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.