Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Free ESL Travel English Lesson - Across Blocks and Miles  

Across Blocks and Miles

Go for five blocks/After three blocks

"After you turn right, go for five blocks and turn left. It will be right around the corner."
"After three blocks, turn left. You will see it on your right hand side."
"Go for four blocks and then turn right."

Across the street from/Directly across

"It's across the street from the library."
"It's directly across from Taco Bell."
"Go for three blocks, turn left at the next light. You'll see it across the street from McDonalds."
"Go down the street. You'll see it directly across from the gas station."

Go for 2 miles

"It's pretty far from here. Go on Washington Street for about 2 miles. You'll see it next to a school."
"Turn right at the stop sign and go straight for a couple of miles. At 112th turn left. You'll see it on your right hand side."
"Go straight on this street for about 3 miles. You'll see it next to Wendy's."
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.