Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Free ESL Travel English Lesson - Checking In and Checking Out  

Checking In and Checking Out

Checking in is pretty simple, you just need to go to the counter and say that you are checking in.

"Hi, I am checking in."
"Hi, I have a reservation and I am checking in."

They will ask you for your credit card and a photo ID. They might confirm your information and you should receive your keys. Here are some questions to ask during this time.

"Where is the elevator?"
"Do you have concierge service here?"
"Do you have a map of the city?"
"What time should I check out by?"
"What time is check out?"

Checking out is just as simple. You go to the counter and say, "I am checking out." At this time, you should return the keys. They might ask you to sign something or ask you if the credit card on file is ok to charge.

"Should we charge the credit card on file or did you want to use a different card?"
"Your credit card will be charged a total of $256.78. Can you sign on the bottom?"

"Thank you for staying with us. We look forward to seeing you again."
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.