Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Free ESL Travel English Lesson - Making a Reservation I  

Making a Reservation I

It is not common to go to a hotel without a reservation so I will only cover the reservation aspect. Along with reserving a room, I will cover checking in, checking out, room service, and wake up call.

Making a Reservation

When you make a reservation, call them and tell them you want to reserve a room. Or, you can start by asking them for a price.

"Hi, how much are your rooms?"
"Hi, what are your rates?"
"Hello, how much is a room?"

"Our rooms start at $79 for a basic room."
"Our rooms start at $79 for a standard room and go up to $300 for a suite."

"Ok. Can I reserve a room?"

"Hi, I would like to reserve a room."
"Hello, can I reserve a couple of rooms?"

The first thing they usually ask is the dates you want the room and the duration.

"What day do you want to check in?"
"Which date did you want to reserve?"
"What date are you looking for?"

"I want a room from June 22nd to June 25th."
"I would like a room for the 19th of July."

"How long will you be staying with us?"
"When will you be checking out?"
"How many days would you like the room for?"

"I am going to stay for 3 days."
"I would like to reserve the room for 4 days."
"I am going to need the room until July 23rd."
If you see this text and you are using FireFox, please download the FlashPlayer Plugin.


Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.