Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games
Listening
Grammar - Information on English grammar pertaining to English Speaking  Thông Tin về Ngữ Pháp liên quan đến Luyện Nói Tiếng Anh

Để đạt được sự lưu loát khi nói Tiếng Anh đối với sinh viên ESL, học ngữ pháp cần phải chậm lại. Ngữ pháp căn bản là cần thiết, nhưng tập trung vào ngữ pháp sẽ ngăn không cho bạn nói được Tiếng Anh một cách lưu loát trong một thời gian hợp lý. Ngữ pháp sẽ hiệu quả hơn để cải thiệt khả năng giao tiếp và viết, nhưng nó chỉ liên quan tới những người đã có nền tảng mạnh về sự lưu loát Tiếng Anh.

Nếu bạn đang học một ví dụ và bạn muốn học chi tiết của tất cả các luật ngữ pháp, bạn nên ghé thăm nhiều trang web mà có hỗ trợ điều bạn muốn. TiengAnhABC.com tập trung vào nói Tiếng Anh lưu loát và nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp thông tin, bài học và chương trình vững chắc để người học có thể nói và giao tiếp Tiếng Anh mà không gặp phải trở ngại nào.

Có một sự phổ biến giữa mọi người trên thế giới này đó là họ học nói trước khi học ngữ pháp. Nói là bước đầu tiên cho mọi người học Tiếng Anh. Vì thế nếu bạn là người mới học Tiếng Anh, hãy tập trung vào kỹ năng nói và nghe trước khi tập trung vào kỹ năng ngữ pháp. Sau khi bạn có khả năng nói Tiếng Anh một cách lưu loát, bạn sẽ nhận thấy ngữ pháp rất là đơn giản. Nói Tiếng Anh lưu loát sẽ giúp bạn học ngữ pháp tốt hơn, nhưng học ngữ pháp sẽ KHÔNG giúp bạn nói tốt hơn.

Chính vì thế, tôi không có mục nào chính cho ngữ pháp. Tôi chỉ cung cấp vài bài ngữ pháp chính để người học biết trước khi học Tiếng Anh. Hãy xem lại và học lại chúng sau đó luyện nói và luyện nghe.

Đặt câu một cách thích hợp

What is a subject?
What is a predicate?
What is a verb?
What is an article?
 

Lưu ý:
1.Bạn có thể dùng chuột để tô xanh cụm từ (2 từ gép trở lên) và bấm Ctrl-Shift-A để dịch cả câu sang tiếng Việt
2.Đối với từ đơn bạn chỉ cần Double click nháy chuột hai cái lên từ cần tra, sau đó nếu bạn muốn nghe thì bấm vào hình cái loa.

Home

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.