Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Nội dung bài học gồm những phần sau:

Grammar: Các hiện tượng ngữ pháp cốt lõi của từng bài được giói thiệu, các qui tắc sử dụng, những hiện tượng ngữ pháp được đưa ra, qua đó giúp các bạn thực hành.

Vocabulary: Trong phần này bạn có thể lĩnh hội được vốn từ vựng liên quan đến từng bài, từng chủ đề, thông qua các bài tập cụ thể, thông qua đó các bạn có thể dùng từ dễ dàng hơn.

Video Đàm Thoại 11 - Can I Help You? 10 - Wrapping it up 9 - A Customer Survey 8 - Graphs and Trends 7 - A Report on Progress 6 - What are the Options 3 - Getting acquainted 2 - Why don't you join us 1 - Pleased to meet you 49 Food 48 Death 47 Punctuation 46 The Human Body 45 Describing Things 44 Word Association 43 Superstition 42 Action ! 41 Influence 40 Complaint 39 Money 38 News 37 Fashion 35 Making Mistakes 34 Political Correctness 33 Questions & Answers 32 Fear ! 31 Lies !! 30 Abbreviation 29 Humour 28 Intonation 27 Noun/Verbs 26 On and Off 25 Making a Speech 24 Changing English 23 Faults and Bad Habits 22 The way you feel 21 Compliments Mister DunCan 20 More Slangs Mister DunCan 19 Rules Mister DunCan 18 Small Talk Mister DunCan 17 Time 16 Technology 15 SLANG 14 Body Language 13 Grammar 12 All about you! 11 Irony and Coincidence 11 Fun and Conversation 10 Improving English 07 Health & Exercise 06 Office Words 05 Giving News 04 Idioms/Proverbs 03 Saying Thank you 02 Accents Bài 01 Business 02-Idioms Business 01-Job Interviews Real English 08d Real English 08c Real English 8a-8b Real English 07 Real English 06 Real English 05 Real English 2 What is Real English? It’s raining cats.. The water just goes.. Heat is unbearable! You’ve got to drink.. The whole world... Asking the way 2 Introducing Other People Asking the way 1 Introduce yourself Greetings Weather Forecast Snowy Day Rainy Day Sunny Day Listening ABC word Greeting Customers Animals Informal Greetings Formal Greetings

乌äºååƒå¾ç bài thơ uốn lưỡi trau 道具 Phương phÃt 舒仍仂仆 cau bi dong doc truyen tieng anh hoc tieng anh ä¼ tiêng anh báºy tiếng anh số ít nói anh THANH NGU 5 Keep Cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng Lop 8 alike thành moi phãƒn sensible và sensitive toç Christmas sao 1000 câu tiếng anh giao tiếp collocation 12 từ cảm thán thường dùng trong giao 25 câu hỏi tiếng Anh phỏng vấn xin việc 2 từ tính từ về tính cách con người 4 quy trình để có bài viết tiếng Anh Cám 5 bước sử dụng tiếng Anh hiệu quả tóm 5 cách học tiếng Anh khi sử dụng Facebook tôm 5 cách học tiếng Anh đơn giản b铆 5 cách nhớ từ vựng tiếng anh lâu nhất 荵御大崟迚 5 cách tự học tiếng Anh tại nhà hiệu 5 kinh nghiệm làm bài thi TOEIC 5 lưu ý khi nói tiếng anh luyen 5 quy tắc học nói tiếng Anh bạn cần 5 điều cần làm trước kỳ thi TOEIC 賲賳鬲丿賷丕鬲丕賱 Anh hội 6 cách để sử dụng tiếng Anh tốt hơn học tiếng anh 9 Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings Bài viết tiếng Anh về đồ vật yêu Bí quyết học tiếng nhật hiệu quả Chì