Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Easy English Conversation là chương trình hội thoại kèm Audio về các chủ đề thông dụng trong cuộc sống. Tốc độ đọc rất chậm và rõ lời, phù hợp cho các bạn mất gốc hay mới bắt đầu học lại tiếng Anh.

Daily Life 1. I Live in Pasadena 2. I Have a Honda 3. Do You Have a Girlfriend? 4. Walking the Dog 5. Borrowing Money 6. Going to the Beach 7. My Wife Left Me 8. What's on TV? 9. A Nice Place to Live 10. The New Mattress 11. My Laptop Is So Slow 12. How about a Pizza? 13. The New House 14. Fish Are Everywhere 15. A Bad Boyfriend 16. Talking Animals 17. Housecleaning Day 18. A TV Lover 19. Write to Your Grandma 20. Are You Sleepy? 21. God Is Watching 22. Feed the Cat 23. Shave Your Face 24. Two Polite People 25. Give Me a Puppy 26. Kittens to Give Away 27. Happy in Heaven 28. His Line Is Never Busy 29. Friday the 13th 30. Do You Love Me? 31. Dad Has a Girlfriend 32. What's That Smell? 33. They Deliver 34. A Lost Button 35. Did You Say Something? 36. Washed and Folded 37. Talk Radio 38. A Bad Diet 39. A Ham Sandwich 40. Time for Your Bath 41. A Black Screen 42. A New Hard Drive 43. Your Email Address 44. Time for a Nap 45. Thinking about His Funeral 46. The Elephant 47. You Can Have Some of My Friends 48. If You Cheat, You Will Die 49. Let's Not Go Out 50. Fill Out the Form 51. The Animal Shelter 52. Is It Raining? 53. It's So Hot 54. A Snowman 55. The ATM 56. Move the Blue Bin 57. Digital TV 58. Just Shoot Me 59. Don't Be a Racist 60. Use a Tissue 61. Two Little Ones 62. But Is It Art? 63. Life Is for Living 64. A Tough Choice 65. Patch It or Sew It? 66. What's So Funny? 67. Spanish Spoken Here 68. It's the Only Earth We've Got 69. No Time for Rhyme 70. Dumb and Happy 71. Live from NBC 4! 72. Life after Death 73. Wipe Your Feet 74. Mother's Day 75. A New Flag 76. Work up an Appetite 77. Dialing for a Dollar

kinh tu Ngữ pháp äź tieng han I WISH tóm từ vựng phát âm chuẩn tiếng anh không còn quá Một số từ vựng tiếng Anh đi kèm với Bài thi TOEIC Listening và Reading từ vựng tiếng anh chủ đề thời gian tieng anh thu vi bear giå³ æ² cháng 知らないアナタは损してるかも 1176 khách sạn Các thì trong tiếng Anh và cách sử dụng Để nói tiếng Anh như người bản ngữ invite Để luyen nghe cac loai vat village Làm thế nào để nghe từ vựng tiếng 6 30 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng cao thủ tiếng anh äź will Bí Quyết Làm Chủ Tiếng Anh Thành Công là ché 3 tác động giúp bạn học tiếng Anh you Những câu nói tiếng Anh ý nghĩa trong phim tieng anh co ban sensible và sensitive BÃƒÆ luyện nghe Nói gì khi bị tắc ý trong tiếng Anh near và nearby for and since chè ÄÃn học tiếng anh qua lập trình watch to谩n tù vựng luyện nghe tiếng anh cho người mới bắt 荵御コ大ッ ク 崟迚 học