Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Base Form Past Simple Past Participle Nghĩa
Backbite Backbit Backbitten Nói xấu, nói lén
Backfit Backfit Backfit Tân trang bộ phận
Backlight Backlit Backlit chiếu sáng mặt sau
Backslide Backslid Backslid Tái phạm, lại sa ngã
Be Was/were Been Thì, là, ở
Bear Bore Born Sinh, mang, chịu đựng
Beat Beat Beaten Đập, đánh
Become Became Become Trở nên, trở thành
Bedight Bedight Bedight Trang trí (tiếng cổ)
Befall Befell Befallen Xảy đến
Beget Begot Begotten Gây ra, sinh ra
Begin Began Begun Bắt đầu
Begird Begirt Begirt buộc quanh, bao quanh
Behight Behight Behight Thề nguyền
Behold Beheld Beheld Nhìn, ngắm
Belay Belaid Belaid Cột, cắm (thuyền) lại
Bend Bent Bent Cuối xuống, uốn cong
Bereave Bereft Bereft Đoạt cướp, làm mất
Beseech Besought Besought Nài, van xin
Beset Beset Beset Nhốt, bao vây
Bespeak Bespoke Bespoken Đặt, giữ trước
Bestrew Bestrewed Bestrewed rắc, rải, vãi
Bestride Bestrode Bestridden Ngồi, đứng giạng chân
Bet Bet Bet Đánh cuộc
Betake Betook Betaken Đi, dấn thân vào
Bethink Bethought Bethought Nghĩ, nhớ ra
Beweep Bewept Bewept Xem chữ "Weep"
Bid Bid Bid Đặt giá
Bid Bade Bidden Bảo, ra lệnh
Bide Bided Bided Đợi, chờ đợi
Bind Bound Bound Trói, buộc, làm dính vào
Bite Bit Bitten Cắn, ngoạm
Blaw Blawed Blawn Thổi ( chữ cổ)
Bleed Bled Bled (làm) chảy máu
Blend Blended Blent trộn lẫn, hợp nhau
Bless Blessed Blest Giáng phúc, ban phúc
Blow Blew Blown Thổi
Bowstring Bowstrung Bowstrung thắt cổ bằng dây cung
Break Broke Broken Đập vỡ
Breed Bred Bred Nuôi dạy
Bring Brought Brought Mang, đem
Broadcast Broadcast Broadcast Phát thanh
Browbeat Browbeat Browbeat Doạ nạt
Build Built Built Xây dựng
Burn Burnt Burnt Đốt, cháy
Burst Burst Burst Nổ
Bust Bust Bust phá sản, vỡ nợ
Buy Bought Bought Mua

雱れ澊氩勴喌頃 瞼靸 Viết thư xin học bổng bằng tiếng Anh Ãź 16 human 鐭ャ倝銇亜銈儕銈裤伅鎼嶃仐銇 膼峄 phần 8 cách đọc những ä å¾ 990 hÃn cách đọc phân số bằng tiếng anh tù vựng O THE truyen doc Một 102 tỪ các phương pháp tự học tiếng anh giao 鑴欒尃 ä Làm Sao Chọn Một Chương Trình Học ï Tự học tiếng Anh phương pháp không xa hoi học cách phát âm tiếng anh bi quyet tieng hoc tot động tieng anh hieu qua anh tu vung tieng anh lop dạy tiếng Anh 鐭ャ倝銇亜銈儕銈裤伅鎹熴仐銇 må² ірщззштп Các thì trong tiếng Anh và cách sử dụng lợi ďž tieng anh 茂戮茂陆陋茂戮 tỪ vỰng tiẾng anh vỀ cung hoÀng ĐẠo co Салоны mu hien tai essay hành động 涔屼簯瀵嗗color 12 từ tiếng Anh quen thuộc nhưng thường Lop 6 Gia dinh Cách face