Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
General English - High Advanced B

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

GE7B - 01 Công việc đòi hỏi khắt khe nhưng đáng làm
Keywords Used:

Who
That
Whom
Which
Whose
Fulfilling

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7B - 02 Một chiếc ô tô bỏ mui mới?
Keywords Used:

Convertible
Independence
Rely
Thankless
(for) Granted
In-house

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7B - 03 Tôi đã đưa nó cho cô ấy.
Keywords Used:

T-shirt
Needed
Hat
Gave
Bought
Remember

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7B - 04 Tôi yêu cầu bạn tắt hết mấy cái bóng đèn này ngay bây giờ!
Keywords Used:

Aerosols
Atmosphere
Cease
Conserve
Control
Crucial

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7B - 05 Cho dù bạn có làm gì thì cũng đừng vứt rác trên đường.
Keywords Used:

Cleanliness
Congenial
Discourage
Fined
Hygiene
Immaculate

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7B - 06 Dù cho ở bất cứ đâu tôi cũng sẽ cẩn trọng.
Keywords Used:

Accompany
Forget
Friendship
Greetings
Happy
Heart

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7B - 07 Đa số nhân viên…
Keywords Used:

Fax
Majority
Operate
Occasionally
Busy
Redial

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7B - 08 Tôi đã được thông báo là tôi cần một chiếc điện thoại di động mới.
Keywords Used:

Cellular
Mobile
Practical
Reach
Costly
Service

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7B - 09 Món tráng miệng ngon nhất chính là mấy trái chuối cực kỳ rực rỡ của tôi.
Keywords Used:

Cheerful
Flaming
Method
Ingredient
Ripe
Overcooked

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7B - 10 Trợ cấp của nhân viên đã được cải thiện
Keywords Used:

Hallmark
Agenda
Governing
Heated
Obstinate
Upgrading

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7B - 11 Bằng đại học của Judy
Keywords Used:

Game
Undercover
Accurate
Assessment
Adept
Minute

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7B - 12 Bạn sẽ làm việc đó chứ?
Keywords Used:

Brain-picking
Provided
Paranoid
Get
Trust
Fragile

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.