Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
General English - High Advanced A

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

GE7A - 01 Tôi có thể hy vọng ở bạn.
Keywords Used:

Call
Count
Deal
Drop
Fool
Get

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7A - 02 Điều mà tôi không thể chịu được là…
Keywords Used:

Allowance
Apologize
Behave
Diplomacy
Loud
Manners

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7A - 03 Anh ấy có rất nhiều khả năng gây ra tai nạn hơn bình thường.
Keywords Used:

Accident-prone
Coolheaded
Four-legged
Gray-haired
Hard-working
Highly capable

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7A - 04 Tôi nghĩ là khách sạn cần có một đài phun nước.
Keywords Used:

Admit
Agree
Assume
Attract
Believe
Declare

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7A - 05 Vận may và vận rủi.
Keywords Used:

Brilliant
Considered
Delight
Frogs
Gorgeous
Ladder

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7A - 06 Tôi càng gấp gáp bao nhiêu thì tôi lại càng bị chậm trễ bấy nhiêu.
Keywords Used:

Asset
Bank
Behind
Cool
Experience
Insecure

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7A - 07 Vì nó không thể cư xử cho phải phép, nên nó không được phép vào khu vực ăn uống.
Keywords Used:

Access
Accommodating
Areas
Copied
Copiers
Electronic

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7A - 08 Dường như tôi chưa bao giờ có chút thời gian cho riêng mình.
Keywords Used:

Accomplished
Advantage
Awful
Bother
Brilliant
Deserve

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7A - 09 Việc bạn lắng nghe là điều thiết yếu.
Keywords Used:

Belongings
Critical
Demanded
Employees
Essential
Imperative

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7A - 10 Đó là món có nhiều gia vị nhất mà chúng tôi làm.
Keywords Used:

Happiest
Grow
Prettiest
Take
Order
Newest

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7A - 11 Tôi không thích đi du lịch một mình.
Keywords Used:

Stroll
News
Organization
Assignment
Involve
Advertising

BẮT ĐẦU NGAY !
GE7A - 12 Có lẽ họ muốn giữ bí mật.
Keywords Used:

Scandalous
Intriguing
Colleague
Supposedly
Reportedly
Apparently

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.