Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
General English - Low Advanced B

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

GE6B - 01 Đó là một đêm tối và bão bùng.
Keywords Used:

Calmly
Campfire
Disappeared
Dishonest
Hot dog
Scare

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6B - 02 Có sự hối tiếc nào không?
Keywords Used:

Accidents
Adventure
Companies
Exercise
Languages
Lifeguard

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6B - 03 Điều đó đáng buồn, nhưng là sự thật.
Keywords Used:

Advice
Believe
Credit
Debt
Graduates
Hope

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6B - 04 Lẽ ra anh ấy nên hiểu người khác hơn.
Keywords Used:

Agreed
Appear
Crashed
Data
Demoralized
Due

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6B - 05 Những nhân viên nào muốn học thêm thì nên ghi chú.
Keywords Used:

Adult
Artistry
Constant
Constantly
Deserves
Employees

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6B - 06 Những nhiếp ảnh gia thường có những "đồ chơi" xịn nhất, đó là lý do tại sao tôi yêu nghề của mình.
Keywords Used:

Allows
Article
Bright
Clients
Complicated
Equipment

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6B - 07 Điều thực sự làm tôi thấy phiền toái là khi khách hàng quá đòi hỏi.
Keywords Used:

Later
Technician
Insist
Wrong
Dish
Broiled

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6B - 08 Tôi không hiểu tại sao cô ấy không bao giờ kể cho tôi nghe về quá khứ của mình.
Keywords Used:

Background
Mystery
Reason
Pressure
Share
Respect

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6B - 09 Con sẽ có nhiều bạn mới.
Keywords Used:

Still
Homesick
Unpleasant
Supposed
Discover
Amusement

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6B - 10 Tôi đang lo lắng khi phải nhốt nó trong một cái cũi.
Keywords Used:

Festival
Costume
Mask
Anxious
Kennel
Difficulty

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6B - 11 Giá mà tôi không tháo xích ra cho nó thì tôi đã không bị lạc mất nó.
Keywords Used:

Overslept
Feed
Leash
Trouble
Irresponsible
Followed

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6B - 12 Ngoài ra, tôi đã rất nhớ Cedric.
Keywords Used:

Absolutely
Addition
Float
Moreover
Stupendous
Display

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.