Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
General English - Low Advanced A

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

GE6A - 01 Julie Thân Mến…
Keywords Used:

Annoy
Cute
Fake
Gossip
Maturing
Resourceful

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6A - 02 Chúng ta nên hiểu rõ điều này.
Keywords Used:

Appreciate
Delicious
Emergency room
Important
Interesting
Ought to

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6A - 03 Mỗi khi chúng ta nói về điều đó, tôi đều thấy lo lắng.
Keywords Used:

After
Before
By
Chore
Daily
Just

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6A - 04 Tôi rất mê chụp hình các loài động vật.
Keywords Used:

Abroad
Adapt
Ambition
Challenging
Countryside
Cultures

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6A - 05 Điều hay nhất khi có chồng là có người chăm sóc mình.
Keywords Used:

Advantage
Allowance
Attention
Benefit
Chores
Disadvantage

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6A - 06 Anh ta phải là người thích mạo hiểm, cao, đẹp trai và có nhiều tiền!
Keywords Used:

Adventurous
Ancient
Attire
Banks
Banquet
Bridal

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6A - 07 Mặt khác, tôi đoán tôi cũng là một họa sĩ.
Keywords Used:

Although
Arrangements
Artist
Buffet
Culinary
Despite

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6A - 08 Chúng ta không thể nuôi ngựa nếu chúng ta không dọn đến một trang trại.
Keywords Used:

Because
Bought
Camel
Cowboy
Dude ranch
Farm

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6A - 09 Di động của tôi rất tốt ngoại trừ…
Keywords Used:

Celebrate
Compared
Digital camera
Headache
Hug
In contrast

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6A - 10 Dường như mọi người thường đồng ý rằng.
Keywords Used:

About half
Debate
General
Generally agreed
Hardly anyone
In favor

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6A - 11 Tôi không phải đang nói chuyện tầm phào.
Keywords Used:

Bald
Beauty school
Cancer
Dye
Engagement
Fashion magazine

BẮT ĐẦU NGAY !
GE6A - 12 Trước đó, tôi chưa bao giờ trải qua cơn bão kinh khủng.
Keywords Used:

Ago
Blizzards
Boarding up
Damage
Daylight
Debris

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.