Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
General English - High Intermediate B

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

GE5B - 01 Mẹ sẽ đếm từ một đến ba….
Keywords Used:

Will
Won’t
Productive
Sightseeing
Monster
Disrespect

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5B - 02 Chúng tôi nhận các loại thẻ tín dụng chính
Keywords Used:

Payment
Check
Branch
A.T.M.
Withdraw
Account

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5B - 03 Chúng tôi muốn đặt chỗ trước
Keywords Used:

Book (tickets)
(In) Advance
Reservation
Reserve
Flight
Airline

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5B - 04 Bạn sẽ có thể đến thăm tôi vào các dịp cuối tuần!
Keywords Used:

Able
Allow
Ancient
Even
Expect
Freshmen

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5B - 05 Em cũng giỏi như chị, chị à.
Keywords Used:

Absolutely!
Contest
Favorite
Lucky
Perfect
Remember

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5B - 06 Xin phiền bạn một chút!
Keywords Used:

Business
Check-in
Employees
Afternoon
Forgive
Excuse

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5B - 07 Mẹ đã luôn thích chị nhất.
Keywords Used:

Factory
Field trip
Gem
Disagree
Doubt
Of course

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5B - 08 Khi tôi còn trẻ.
Keywords Used:

Aware
Chorus girl
Classical
Condition
Dabbled
Duet

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5B - 09 Bạn xếp loại bản nhạc đó thế nào.
Keywords Used:

Angers
Bored
Boring
Disgusting
Exciting
Flat

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5B - 10 Vẫn còn rất nhiều bánh.
Keywords Used:

Buffet
Enough
Hurry
Enormous
Slice
Plenty

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5B - 11 Hãy hỏi xem liệu cô ấy đã hứa hôn chưa.
Keywords Used:

Forlorn
Matter
Story
Report
Police
Lesson

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5B - 12 Nếu tôi mà là anh, tôi sẽ đi xin lỗi.
Keywords Used:

Transpired
Retrospect
Gigantic
Box
Allergic
Check

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.