Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
General English - High Intermediate A

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

GE5A - 01 Người ta phải làm điều gì đó!
Keywords Used:

Advise
Allow
Certainly
Dress
Enforce
Got (to be)

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5A - 02 Bạn không nói cho Bob biết, phải vậy không?
Keywords Used:

Album
Battle
Cheat
Contract
Legal
Manager

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5A - 03 Điều tệ hại nhất khi trở thành một ngôi sao nhạc rock là …
Keywords Used:

Autograph
Bitter
Break into
Celebrity
Challenge
Classic

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5A - 04 Đó là những thành tựu tuyệt vời!
Keywords Used:

Accomplishment
Dynamic
Exotic
Magnificent
Paradise
Tropical

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5A - 05 Anh có thể vui lờng hỏi George khi nào buổi tiệc tôi bắt đầu không?
Keywords Used:

Carnation
Excellent
Forgot
Gourmet
Invite
Owe

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5A - 06 Trước thời điểm đó thÌ anh đã được thăng chức.
Keywords Used:

Deadline
Dip
Expect
Like
Meaning
Promotion

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5A - 07 Tụi này cũng thế! Nào đi khiêu vũ thôi!
Keywords Used:

Check
Cheesecake
Chicken
Dancer
Doughnuts
Fried

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5A - 08 Tôi đã từng nghĩ là công việc của tôi thật chán ngắt
Keywords Used:

Animals
Career
Comfortable
Crab
Disorienting
Dull

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5A - 09 Không gì có thể làm anh ấy sợ.
Keywords Used:

Amused
Amuses
Amusing
Annoying
Bore
Cool

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5A - 10 Bà ấy bảo tôi nên cắt bỏ bớt một chút.
Keywords Used:

Salon
Enough
Little
Absolutely
Trim
Leave

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5A - 11 Hãy hỏi xem anh ta thích loại nhạc gì.
Keywords Used:

Timid
Questions
Holiday
Vacation
Music
Brothers

BẮT ĐẦU NGAY !
GE5A - 12 Mười năm qua, tôi thấy mình vui hơn nhiều.
Keywords Used:

Country
Past
Since
Different
Strange
Habits

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.