Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
General English - Intermediate B

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

GE4B - 01 Có lẽ tôi nên thôi khuyên bảo mọi người.
Keywords Used:

Able
Could
Gracefully
Graceless
Have (you)
How (about)

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4B - 02 Cho đến tối mai, tôi sẽ không làm việc nữa.
Keywords Used:

Changed
Entered
Famous
Flying
Forgotten
Glamorous

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4B - 03 Tôi đã rất ghen tức khi thấy họ đi chung với nhau.
Keywords Used:

Angry
Confused
Embarrassed
Emotions
Feeling
Jealous

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4B - 04 Trước khi bạn biết điều đó.
Keywords Used:

Advice
Afford
Incomes
Lifestyle
Missed
Seemed

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4B - 05 Lẽ ra tôi nên biết nhiều hơn.
Keywords Used:

Fault
Regret
Driver's license
Totaled
Insurance policy
Lapse

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4B - 06 Nhan sắc chỉ là vẻ bên ngoài.
Keywords Used:

Avoid
Succeed
Massage
Harmful
Substances
Attract

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4B - 07 Tôi yêu Luân Đôn.
Keywords Used:

Pleasant
Feature
Glimpse
Prefer
Puppy
Relocate

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4B - 08 Ai đã sử dụng thẻ tín dụng?
Keywords Used:

Limit
May
Must
Refuse
Silverware
Wedding

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4B - 09 Tôi đã sử dụng thẻ tín dụng.
Keywords Used:

Confess
In the dark
Mind reader
Newsstand
Resist
Tornado

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4B - 10 Nhiều đơn xin việc phải được loại ra.
Keywords Used:

Advertised
Applicant
Followed
Interviewed
Invited
Joke

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4B - 11 Bếp trưởng là người chuẩn bị tất cả các bữa ăn.
Keywords Used:

Affairs
Assist
Business
Chef
Command
Competent

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4B - 12 Mọi người nên được khuyến khích học tiếng Anh.
Keywords Used:

Access
Accessible
Allowed
Communication
Communities
Compulsory

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.