Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
General English - Intermediate A

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

GE4A - 01 Xin bạn vui lòng?
Keywords Used:

Borrow
Broken
Can
Could
Dollar
Favor

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4A - 02 Tôi đánh mất chiếc nhẫn!
Keywords Used:

Did
Doing
Eating
Fake
Lost
Remember

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4A - 03 Người đàn ông tắm bằng sữa.
Keywords Used:

Ceiling
Charges
Company
Messy
Owns
Seaweed

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4A - 04 Trước khi tôi đến Mỹ, tôi đã rất lo lắng.
Keywords Used:

Arrived
Become
Before
Colleagues
Covered
Especially

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4A - 05 Thứ mà em nhớ nhất chính là giường của em!
Keywords Used:

Activity
Camping
Campsite
Confident
Eager
Guide

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4A - 06 Bạn cần phải hồi âm.
Keywords Used:

Acceptable
Behavior
Check
Consider
Customary
Customs

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4A - 07 Mọi thứ trong cửa hàng đều bị hư cả!
Keywords Used:

Cabinet
Chipped
Crack
Damaged
Dent
Processor

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4A - 08 Chú chó của bà cần được gội đầu rồi đấy!
Keywords Used:

Apartment
Cementing
Cleaning
Controlled
Emptying
Filthy

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4A - 09 Thế giới chúng ta đang bị ô nhiễm.
Keywords Used:

Air
Bottled
Chemical
Concerning
Contaminate
Contrast

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4A - 10 Tôi cũng phải thú nhận.
Keywords Used:

Admit
Avoid
Blame
Court
Defend
Determine

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4A - 11 Tôi thích xem phim tình cảm hơn.
Keywords Used:

Dull
Movie
Science fiction
Especially
Star
Idol

BẮT ĐẦU NGAY !
GE4A - 12 Anh có thể giúp tôi bằng cách xách dụng cụ dùm tôi!
Keywords Used:

Blurred
Complicated
Develop
Edit
Focusing
Improve

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.