Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
General English - Low Intermediate B

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

GE3B - 01 Nếu bạn muốn tiến bộ…
Keywords Used:

Date
Hard
If
Skinny
Smart
Smoking

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3B - 02 Bạn thích làm gì?
Keywords Used:

Asking
Getting up
Skateboarding
Making
Selling
Traveling

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3B - 03 Chúng tôi rất thích điều đó.
Keywords Used:

Asking
Boating
Enjoy
Finding
Fixing
Neither

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3B - 04 Holly là người làm mấy cái hóa đơn.
Keywords Used:

Bill
Button
Computer
Convert
Currency
Design

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3B - 05 Anh ấy rất hay mắc cỡ!
Keywords Used:

Always
Argue
Arrive
Bad-tempered
Excellent
Fail

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3B - 06 Anh đã làm tôi thấy bối rối đấy!
Keywords Used:

Believe
Brat
Correct
Deny
Embarrass
Exam

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3B - 07 Tai tôi đã và đang rất đau.
Keywords Used:

Clean
Clean
Hearing
Hurting
Ring
Scuba

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3B - 08 Bếp trưởng của chúng ta thật đáng ngạc nhiên!
Keywords Used:

Amazed
Amazing
Boring
Delicious
Delightful
Excited

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3B - 09 Một chút nghệ thuật nguyên bản
Keywords Used:

Portray
Monument
Courthouse
Spell
Mayor
Misspell

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3B - 10 Hãy cẩn thận, họ có thể nghe được bạn nói đấy!
Keywords Used:

Could
Darling
Deaf
Gesture
May
Maybe

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3B - 11 Hôm nay bạn có muốn đi đến bãi biển không?
Keywords Used:

Painful
Plenty
Room
Sailboat
Sunburn
Sunscreen

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3B - 12 Nếu có thể đi bất cứ nơi nào thì bạn sẽ đi đâu?
Keywords Used:

Ad
Ancient
Could
Cruise
Ruins
Scenery

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.