Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
General English - Low Intermediate A

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

GE3A - 01 Thành phố ấy có lớn không?
Keywords Used:

Bad
Best
Better
Boring
Good
Large

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3A - 02 Làm thế nào hai bạn gặp được nhau?
Keywords Used:

Been
Bought
Decided
Did
Have
Known

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3A - 03 Hồi đó, anh cũng thích chơi đồ chơi lắm
Keywords Used:

Favorite
Fish
Fishing
Fun
Play
Pole

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3A - 04 Mẩu đối thoại: Lần sau, phải xem trước.
Keywords Used:

Afraid
After
Board
Bounce
Dive
Finally

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3A - 05 Bạn dự định làm gì?
Keywords Used:

Bill
Boating
Care
Earn
Enroll
Going

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3A - 06 Con nghĩ là con sẽ trở thành diễn viên
Keywords Used:

Afraid
Arrived
Desserts
Glamorous
Guess
Information Technology

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3A - 07 Nó phải được làm ngay bây giờ!
Keywords Used:

Account
Converter
Currency
Error
Have
Must

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3A - 08 Bạn nên giấu chúng đi!
Keywords Used:

Cover
Fire
Manage
Mat
Ought
Plate

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3A - 09 Đó là lúc nhiều người tổ chức ăn mừng.
Keywords Used:

After
Before
Busy
Certainly
Decorations
Eve

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3A - 10 Tôi sẽ làm điều đó cho bạn.
Keywords Used:

He'll
I'll
Pick
Put
That'll
Tune

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3A - 11 Anh làm ơn đuổi con nhện đi dùm tôi vớI?
Keywords Used:

Remove
Move
Opening
Entering
Deal
Could

BẮT ĐẦU NGAY !
GE3A - 12 Cái đó dùng để làm gì?
Keywords Used:

Call
Calling
Cleaning
Find
Offer
Printing

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.