Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
General English - Elementary B

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

GE2B - 01 Bạn trông có giống con vật cưng của bạn không?
Keywords Used:

Blonde
Hair
Handsome
Long
Old
Pretty

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2B - 02 Đó là một nơi rất đáng yêu.
Keywords Used:

Beautiful
Boring
Crowded
Delicious
Dusty
Expensive

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2B - 03 Tôi đã làm xong mọi việc rồi!
Keywords Used:

Been
Done
Eaten
Played
Put
Read

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2B - 04 Chẳng còn chút xăng nào trong xe hơi cả!
Keywords Used:

Changed
Checked
Drove
Gas
Got
Had

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2B - 05 Cảnh mặt trời lặn trên bến cảng mới đẹp làm sao!
Keywords Used:

Behind
Close to
Ever
Facilities
Harbor
In front of

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2B - 06 Có quá nhiều người!
Keywords Used:

Any
Crowded
Resort
Cruise
Few
Information

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2B - 07 Jerry chính là anh chàng đang nói chuyện với Holly.
Keywords Used:

Everyone
Introduce
Order
Serving
Sitting
Talking

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2B - 08 Khi nào thì chúng ta có thể chơi gôn?
Keywords Used:

Advance
Book
Can
Course
Disappointed
Excellent

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2B - 09 Làm việc chăm chỉ và thành công là điều quan trọng.
Keywords Used:

Career
Compare
Different
Essential
Future
Grades

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2B - 10 Có lẽ bạn nên tặng anh ấy một cái cà vạt.
Keywords Used:

Already
Birthday
Can
Could
May
Necktie

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2B - 11 Tôi đã thật sự rất thích thời tiết đó.
Keywords Used:

Afford
Crowded
Either
Relaxing
Modern
Neither

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2B - 12 Bạn muốn dùng trà hay cà phê?
Keywords Used:

Breakfast
Eggs
Fried
Looking forward to
Order
Place

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.