Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
General English - Elementary A

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

GE2A - 01 Anh (chi) ở đâu?; Địa chỉ của Anh (chị) ở đâu?
Keywords Used:

Address
Five
Hers
His
Last
My

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2A - 02 Đàm thoại: Bạn làm nghề gì?
Keywords Used:

Black
Blue
Brown
Cheap
Color
Expensive

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2A - 03 Chúng Ta Hãy Đi Mua Sắm
Keywords Used:

American
Canada
Canadian
China
Chinese
France

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2A - 04 Bạn phải đi làm đúng giờ.
Keywords Used:

After
Around
At
Before
Early
In

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2A - 05 Ông ấy giàu hơn mẹ!
Keywords Used:

Better than
Bigger than
Cheaper
More expensive
More handsome
Nicer

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2A - 06 Họ là gia đình mà!
Keywords Used:

A few
A lot of
All
Any
Everybody
Few

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2A - 07 Tôi đang hy vọng điều đó xảy ra!
Keywords Used:

Doing
Hoping
Living
Looking
Moving
Reading

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2A - 08 Tôi đến phòng tập thể dục mỗi ngày.
Keywords Used:

Almost always
Almost every
Almost never
Always
Hardly ever
Never

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2A - 09 Bao nhiêu? Bao lâu 1 lần? Bao nhiêu thời gian?
Keywords Used:

Bad
Good
Least
Long
Luggage
Much

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2A - 10 Chị thích điều đó không?
Keywords Used:

CD
Cello
Do
Does
Kind
Mad

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2A - 11 Bạn có thích đi ăn tối bên ngoài không?
Keywords Used:

He'd
He'd love to
I'd
I'd like to
I'd love to
Want to enjoy

BẮT ĐẦU NGAY !
GE2A - 12 Bạn vui lòng ghi lại tin nhắn nhé?
Keywords Used:

Could you tell
Please ask
Please tell
Would you ask
Would you tell

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.