Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
Business English - Information Technology

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

Lịch Sử Vắn Tắt về Máy Tính
Keywords Used:

mainframe
laptop
notebook
PC
palmtop
multimedia

BẮT ĐẦU NGAY !
Các Bộ Phận của một Máy Vi Tính
Keywords Used:

hard disk drive
motherboard
memory chips
CPU
ALU
RAM

BẮT ĐẦU NGAY !
Ryan tìm hiểu về các thiết bị Đầu Vào, Đầu Ra và Bộ Lưu Trữ.
Keywords Used:

barcode reader
CD-ROM
CD-RW
digital camera
fixed hard disk
joystick

BẮT ĐẦU NGAY !
Các Máy Vi Tính Nối Mạng
Keywords Used:

star
LAN
WAN
server
router
client

BẮT ĐẦU NGAY !
Giải thích về GUI`s hay Giao Diện Đồ Họa giữa Người - Máy tính.
Keywords Used:

GUI
window
icon
cursor
recycle bin
hourglass

BẮT ĐẦU NGAY !
Các Ngôn Ngữ Máy Vi Tính
Keywords Used:

low-level
high-level
assembly
machine code
binary
HTML

BẮT ĐẦU NGAY !
Chương trình và Phương Pháp Lập Trình
Keywords Used:

analyzing
coding
design
documenting
feedback
testing

BẮT ĐẦU NGAY !
Tìm hiểu về các Phần Mềm Thông Dụng.
Keywords Used:

word processing
toolbar
database
spreadsheet
cell
search

BẮT ĐẦU NGAY !
Chương Trình Đồ Họa và Truyền Thông Đa Phương Tiện
Keywords Used:

desktop publishing
graphics
integrated
laid out
import
illustration

BẮT ĐẦU NGAY !
Internet và Các Trang Web
Keywords Used:

Internet
email
address
newsgroup
search engine
web page

BẮT ĐẦU NGAY !
Lỗi và Tội Phạm Máy tính
Keywords Used:

compilation error
crashed
hung up
froze
debug
system error

BẮT ĐẦU NGAY !
Nghề nghiệp trong ngành Công Nghệ Thông Tin
Keywords Used:

systems analyst
systems support
systems administration
programmer
network support
specification

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.