Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
Business English - Human Resources

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

Chúng ta không cần những nhân viên năng lực kém!
Keywords Used:

anticipated
competitive
cycle
freelance
headhunting
layoffs

BẮT ĐẦU NGAY !
Có phải tất cả mọi ứng viên xin việc đều thành thật?
Keywords Used:

consideration
diligent
distinguish
eliminate
enhance
essential

BẮT ĐẦU NGAY !
Nhân viên người nước ngoài tại Clever World?
Keywords Used:

acumen
adapt
calling the shots
certify
collaborative
dependence

BẮT ĐẦU NGAY !
Fiona muốn nhân viên được đào tạo thêm.
Keywords Used:

back wages
brush up on
calculation
clock in
curriculum
eligible

BẮT ĐẦU NGAY !
Chương trình thực tập có lấp được các vị trí khiếm khuyết không?
Keywords Used:

analyst
apprenticeship
architecture
asynchronous
batch file
dismissal

BẮT ĐẦU NGAY !
Quyết đoán là một cá tính quan trọng.
Keywords Used:

artwork
assertiveness
bonus
button ad
character trait
copywriter

BẮT ĐẦU NGAY !
Clever World không chấp nhận việc phân biệt đối xử.
Keywords Used:

affirmative
blatantly
discrimination
disproportionate
EEOC
entitled

BẮT ĐẦU NGAY !
Clever World nên đào tạo lại hay sa thải?
Keywords Used:

absenteeism
assess
aptitude test
appraisal cycle
flexible
moonlighting

BẮT ĐẦU NGAY !
Đây là định hướng nghề nghiệp, hay chỉ là một công việc đối với bạn?
Keywords Used:

academic
accomplishment
career path
certificate
cope
crude

BẮT ĐẦU NGAY !
Kế hoạch đảm bảo hiệu suất là gì?
Keywords Used:

attain
coaching
pay pool
take a crack at
empower
fabrication

BẮT ĐẦU NGAY !
Anh ta chẳng để tôi yên.
Keywords Used:

allege
appropriate
focus
harasser
issue
mandate

BẮT ĐẦU NGAY !
Tiệc thưởng hằng năm tại Clever World.
Keywords Used:

award
band
banquet
black tie
door prize
dwell

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.