Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
Business English - Negotiations

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

Công ty của bạn có chiếm được ưu thế cạnh tranh không?
Keywords Used:

Break a leg!
Corporation
Diversification
Entity
Laser pointer
Partnership

BẮT ĐẦU NGAY !
Sự Cạnh tranh trong Kinh doanh.
Keywords Used:

Acquisition
Collaborate
Consolidate
Cooperate
Merger
On thin ice

BẮT ĐẦU NGAY !
Chiến lược Toàn cầu hóa Công ty.
Keywords Used:

Affirmative
Compromise
Concession
Contingency
Expansion
Globalizing

BẮT ĐẦU NGAY !
Tyler đang giữ kín chuyện này.
Keywords Used:

Annual
Flawless
Glossy
Joint
Protocol
Quarterly

BẮT ĐẦU NGAY !
Hội nghị Cổ đông Thường niên.
Keywords Used:

Complement
Display
Impetus
Integrating
Interpreter
Interrupt

BẮT ĐẦU NGAY !
Báo cáo về các Thương lượng Sáp nhập.
Keywords Used:

Amalgamate
Beliefs
Chronological
Customs
Exhausted
Intercompany

BẮT ĐẦU NGAY !
Chuẩn bị một bản Dự thảo Sáp nhập.
Keywords Used:

Animosity
Approach
Clause
Essential
Exclude
Major Player

BẮT ĐẦU NGAY !
Điện thoại hội nghị tạo nên một sân chơi ngang sức.
Keywords Used:

CC
Connection
Hurdles
Intranet
Key Players
Knockout Blow

BẮT ĐẦU NGAY !
Các nhân viên nghĩ gì về kế hoạch sáp nhập công ty?
Keywords Used:

Analysts
Aspect
Autonomy
Domination
Laying Out
Ominous

BẮT ĐẦU NGAY !
Việc sáp nhập đã thành công!
Keywords Used:

Affect
Courier
Double
Drawn Up
Impact
Interruption

BẮT ĐẦU NGAY !
Đây là tôn chỉ của Tổng Giám đốc Điều hành của chúng ta.
Keywords Used:

Augment
Challenge
Gradual
Integrated
Perused
Prosperous

BẮT ĐẦU NGAY !
Cô đã gây ấn tượng cho mọi người bằng sự nhiệt tình của mình.
Keywords Used:

Awesome
Classify
Culmination
Enthusiasm
Field
Expended

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.