Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
Business English - The Customer Service

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

Bạn phải luôn sẵn sàng chạy đua với công việc.
Keywords Used:

Address
Automated
Commit
Define
Essence
Impersonal

BẮT ĐẦU NGAY !
Hãy luôn trung thực với khách hàng.
Keywords Used:

Challenge
Courtesy
Focus
Honest
Manner
Perceptive

BẮT ĐẦU NGAY !
Tiếp xúc với Ngài Giận dữ.
Keywords Used:

Average
Cost price
In-house
Inventory
Location
Raw materials

BẮT ĐẦU NGAY !
Đừng thờ ơ với khách hàng.
Keywords Used:

Bill
Calculate
Direct costs
Discount
Distribution
Expenses

BẮT ĐẦU NGAY !
Mọi nhân viên đều phải biết tường tận về sản phẩm.
Keywords Used:

Air waybill
Cargo
Consignee
Discrepancies
Documents
Freight

BẮT ĐẦU NGAY !
Tin tức truyền miệng lan rất xa.
Keywords Used:

Cash flow
Compliance
Currency
Date draft
Funds
International

BẮT ĐẦU NGAY !
FAQ là gì?
Keywords Used:

Bank loan
Convert
Current assets
Depreciation
Fixed assets
Goodwill

BẮT ĐẦU NGAY !
Chúng ta hy vọng họ có thể kết thúc vụ mua bán.
Keywords Used:

Break even
Cash cow
Gross profit
Invest
Loss leader
Loss-making

BẮT ĐẦU NGAY !
Giao tế nhân sự là gì?
Keywords Used:

Bonds
Capital
Collateral
Debentures
Directors
Dividend

BẮT ĐẦU NGAY !
Hãy luôn xem và sửa chữa việc làm của bạn.
Keywords Used:

Blue chip
Broker
Bull market
Dealer
Issue
Listed

BẮT ĐẦU NGAY !
Chúng ta phải giảm đến mức tối thiểu nguy cơ phá sản.
Keywords Used:

Audit
Direct taxes
Excise duty
Exempt
Filing fee
Income tax

BẮT ĐẦU NGAY !
Chúng ta muốn thu hút những ứng viên có năng lực cao.
Keywords Used:

Acquisition
Applicable
Auditor
Disposition
Examination
External

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.