Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
Business English - Finance

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

Chúng ta kiểm tra tỉ mỉ các bản giao dịch của mình.
Keywords Used:

Cashbook
Deposit
Double-check
Financial
Invoices
Ledger

BẮT ĐẦU NGAY !
Bạn có khả năng chi trả không?
Keywords Used:

Credit terms
Credit worthy
Debt
Default
Difficulties
Elicit

BẮT ĐẦU NGAY !
Chúng ta phải kiểm soát mức độ hàng tồn kho.
Keywords Used:

Average
Cost price
In-house
Inventory
Location
Raw materials

BẮT ĐẦU NGAY !
Chi phí gián tiếp là gì?
Keywords Used:

Bill
Calculate
Direct costs
Discount
Distribution
Expenses

BẮT ĐẦU NGAY !
Tất cả mọi giấy tờ xuất khẩu đều phải chính xác.
Keywords Used:

Air waybill
Cargo
Consignee
Discrepancies
Documents
Freight

BẮT ĐẦU NGAY !
Bạn phải đáp ứng được các điều khoản và điều kiện.
Keywords Used:

Cash flow
Compliance
Currency
Date draft
Funds
International

BẮT ĐẦU NGAY !
Tín nhiệm là gì?
Keywords Used:

Bank loan
Convert
Current assets
Depreciation
Fixed assets
Goodwill

BẮT ĐẦU NGAY !
Một số sản phẩm là các món hàng kinh doanh béo bở.
Keywords Used:

Break even
Cash cow
Gross profit
Invest
Loss leader
Loss-making

BẮT ĐẦU NGAY !
Tất cả các công ty thương mại công khai đều có cổ đông.
Keywords Used:

Bonds
Capital
Collateral
Debentures
Directors
Dividend

BẮT ĐẦU NGAY !
Thị trường chứng khoán lên giá hay xuống giá?
Keywords Used:

Blue chip
Broker
Bull market
Dealer
Issue
Listed

BẮT ĐẦU NGAY !
Có rất nhiều loại thuế phải thanh toán!
Keywords Used:

Audit
Direct taxes
Excise duty
Exempt
Filing fee
Income tax

BẮT ĐẦU NGAY !
Họ đảm bảo rằng chúng ta không gian lận sổ sách.
Keywords Used:

Acquisition
Applicable
Auditor
Disposition
Examination
External

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.