Home Quiz Business Listening Speaking Reading Grammar Games  
English through video Level A Level B Level C ASK MISTERDUNCAN Beevn Video New Headway Effortless English Funny English Job Interview Video VOA VIDEO Grammar ABC Grammar Grammar In Use General English Beginner A Beginner B Elementary A Elementary B Low Intermediate A Low Intermediate B Intermediate A Intermediate B High Intermediate A High Intermediate B Low Advanced A Low Advanced B High Advanced A High Advanced B
Business English Introductory Business English A Introductory Business English B Marketing Manufacturing Finance The Customer Service Negotiations Business Travel Human Resources Information Technology
Speaking English Tiếng Anh Thông Dụng Tiếng Anh Thương Mại Tiếng Anh Phỏng Vấn Tiếng Anh Du Lịch Cụm Từ và Thành Ngữ Các Chủ đề Đặc biệt Mục lục Bài học Listening Lessons Trình độ Sơ Cấp Trình độ Trung Cấp Trình độ Nâng Cao Các Bài Học Thêm Phát Âm Ngữ Pháp Ngữ Điệu và Tốc độ 5 Luật để Nói Lưu Loát Games English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Link Web Hay Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay
Business English - Marketing

Các bạn hãy dùng trình duyệt "Internet Explorer" hoặc "Google Chrome" có hổ trợ Flash để hiển thị bài học này

Marketing là gì?
Keywords Used:

Collaborator
Collate
Data
Complimentary Developing
Distributing

BẮT ĐẦU NGAY !
Chúng ta cần xác định thị trường mà chúng ta nhắm đến.
Keywords Used:

Behavior
Buyer
Demographic
Economic
Factor
Geographic

BẮT ĐẦU NGAY !
Ai sẽ chuẩn bị bản câu hỏi?
Keywords Used:

Analyze
Complex
Desk research
Field surveys
Focus group
Informal

BẮT ĐẦU NGAY !
Sự hòa hợp về marketing
Keywords Used:

Advertising
Brand name
Channels
Credit terms
Discount plans

BẮT ĐẦU NGAY !
Chúng ta phải cải tiến các tính năng trong sản phẩm của mình.
Keywords Used:

Attributes
Capacity
Components
Differentiate
Downtime
Formulated

BẮT ĐẦU NGAY !
Chúng ta muốn có thị phần lớn nhất.
Keywords Used:

Crisis
Flexibility
Fluctuations
Going rate
Impulse
Lion's share

BẮT ĐẦU NGAY !
Chúng ta muốn đạt được doanh thu trên toàn quốc.
Keywords Used:

Dealer
Distributor
Expansion
Fleet
In bulk
Nationwide

BẮT ĐẦU NGAY !
Chúng ta cần đánh thức sự quan tâm của người tiêu dùng.
Keywords Used:

Acronym
Action
AIDA
Arouse
Attention
Attract

BẮT ĐẦU NGAY !
Hình thức quảng cáo nào tác động đến bạn?
Keywords Used:

Billboard
Brochure
Catalogue
Commercials
Creative
Effective

BẮT ĐẦU NGAY !
Tôi mơ thắng được một chuyến đi vòng quanh thế giới.
Keywords Used:

Coincide
Contest
Demonstration
Dramatically
Draw
Drive

BẮT ĐẦU NGAY !
Khi nào thì chúng ta nên ra mắt sản phẩm này?
Keywords Used:

Completion
Exercise
Fad
Familiar
In advance
Opportune

BẮT ĐẦU NGAY !
Chúng ta hi vọng sẽ trở thành một công ty đa quốc gia.
Keywords Used:

Adapt
Domestic
Import
Joint venture
Licensing
Multinational

BẮT ĐẦU NGAY !

Go back

© Copyright 2010 Tienganhabc.com - All Rights Reserved.