Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Prof. Clever: We need to arouse consumer interest.
Prof. Clever: There are several ways of promoting a product.
Prof. Clever: These can involve personal selling, sponsorship,
Prof. Clever: community relations and media advertising.
Prof. Clever: Let's listen to Sam and Anne discussing product promotion.
Sam: The final component of the marketing mix is promotion.
Sam: There are often several stages in a consumer's decision to buy a product.
Sam: There is a marketing acronym for this process, AIDA.
Anne: You seem to like using acronyms, Sam. What does AIDA mean?
Sam: It stands for Attention, Interest, Desire and Action.
Anne: So, we need to attract attention to our product, arouse consumer interest,
Anne: and persuade the consumer to buy. Is that what you mean?
Sam: Well done, Anne. That's exactly what I mean.
Sam: There are various different ways of promoting a product.
Sam: The four main methods are advertising, sales promotion, public relations,
Sam: and personal selling.
Anne: Which are Clever World's favored techniques?
Sam: We achieve most of our sales through advertising and sales promotion work.
Sam: Personal selling involves telemarketing which we don't find a useful tool,
Sam: but we will be attending various trade fairs and shows.
Anne: How about PR, does that play a big role in our promotion strategy?
Sam: Clever World sponsors various sports events, which gets our name known.
Sam: We are also heavily involved in community relations.
Sam: However, Clever World is trying to attract nationwide sales.
Sam: To do this, we need to have access to the mass media.
Sam: Tomorrow, we'll consider which are the best forms of advertising.
Prof. Clever: Anne has now received an insight into promotion strategy.
Prof. Clever: She knows that you need to attract attention to your product,
Prof. Clever: arouse interest and persuade the customer to buy.
Prof. Clever: Join her next time as she learns more about advertising.


Prof. Clever: Chúng ta cần đánh thức sự quan tâm của người tiêu dùng.
Prof. Clever: Có nhiều cách để quảng cáo cho một sản phẩm.
Prof. Clever: Các cách này có thể liên quan đến bán hàng cá nhân, tài trợ,
Prof. Clever: giao tế cộng đồng và quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.
Prof. Clever: Hãy lắng nghe Sam và Anne thảo luận về việc quảng cáo sản phẩm.
Sam: Thành phần cuối cùng của sự hòa hợp về marketing là việc khuyến khích mua hàng.
Sam: Thường thì có vài bước trong quá trình người tiêu dùng quyết định mua một sản phẩm.
Sam: Có một từ viết tắt trong marketing có thể mô tả quá trình này, AIDA.
Anne: Sam, có vẻ như anh thích dùng các từ viết tắt. Vậy AIDA nghĩa là gì?
Sam: Đó là chữ viết tắt của Chú ý, Quan tâm, Mong muốn và Hành động.
Anne: Vậy là chúng ta cần phải lôi kéo sự chú ý đối với sản phẩm của mình, khơi dậy sự quan tâm nơi người tiêu dùng,
Anne: và thuyết phục họ mua sản phẩm. Có phải ý anh là thế không?
Sam: Giỏi lắm, Anne. Đó là chính xác những gì tôi muốn nói.
Sam: Có nhiều cách khác nhau để quảng cáo cho một sản phẩm.
Sam: 4 phương pháp chính là quảng cáo, khuyến mãi, giao tế nhân sự,
Sam: và bán hàng cá nhân.
Anne: Clever World thích những phương pháp nào?
Sam: Hầu hết doanh số bán ra mà chúng ta đạt được đều qua công tác quảng cáo và khuyến mãi.
Sam: Bán hàng cá nhân có liên quan đến tiếp thị qua điện thoại, hình thức mà chúng ta thấy không phải là phương cách hữu dụng,
Sam: nhưng chúng ta sẽ tham gia nhiều hội chợ thương mại và triển lãm khác nhau.
Anne: Thế còn công tác giao tế nhân sự, việc đó có đóng vai trò quan trọng trong chiến lược khuyến khích mua hàng của chúng ta không?
Sam: Clever World tài trợ cho nhiều sự kiện thể thao khác nhau, nhờ đó tên tuổi của công ty chúng ta được biết đến.
Sam: Chúng ta cũng tham gia rất nhiều vào công tác giao tế xã hội.
Sam: Tuy nhiên, Clever World đang cố gắng mở rộng doanh số bán hàng trên phương diện quốc gia.
Sam: Để làm được điều này, chúng ta phải tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng.
Sam: Ngày mai, chúng ta sẽ nghĩ xem những cách quảng cáo nào hiệu quả nhất.
Prof. Clever: Bây giờ thì Anne đã có cái nhìn thấu đáo về chiến lược khuyến khích mua hàng.
Prof. Clever: Cô ấy biết rằng bạn phải thu hút sự chú ý đối với sản phẩm của mình,
Prof. Clever: khơi dậy mối quan tâm và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.
Prof. Clever: Hãy cùng tham gia với cô ấy lần tới khi cô tìm hiểu thêm về quảng cáo.
Keyword Translation
Noun aida
Noun acronym
Noun action
Verb arouse
Noun attention
Verb attract
Noun community relations
Noun desire
Noun interest
Noun media
Noun personal selling
Verb persuade
Verb sponsors
Noun techniques
Noun telemarketing
Listening Vocabulary Exercises Home Menu

15 道具 n脙 giáo viên bản ngữ Hướng dẫn cách học Toeic hiệu quả s t Kinh nghiệm học từ vựng tiếng Anh speak và talk anh tieng anh tre em vÃ Æ Muốn Tìm Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả cÃÆch bring clever 102 loi 4 truyen ngan Máy bay speak vÃƒÆ talk Những bí kíp vàng để học tiếng Anh start from scratch bai doc tieng anh Từ vựng tiếng Anh bテ truyen cuoi song ngu tieng dich giai tri co enough course things Cách sắp xếp một cuộc hẹn trong tiếng Салоны face tag question tu 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝 tieng anh xuat nhap khau danh tu ðððð¾ð½ñ ielts speaking Suc Khoe cho ノノ Collocation tự học tiếng Anh in học tại trường hay tự học tiếng anh LĂƒÆ