Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

English For Business Studies là giáo trình luyện đọc, nói, nghe và viết dành cho những học viên có trình độ Anh văn trên trung cấp muốn tìm hiểu và diễn đạt những khái niệm then chốt của kinh doanh và kinh tế học. Mỗi bài học gồm có những thông tin và một số lượng từ vựng chuyên ngành thích ứng với nhiều bài tập từ vựng đọc hiểu. Những bài luyện nghe, đọc có thực trích trong báo chí hay sách về kinh doanh và kinh tế học, tiểu thuyết…, bài tập kèm theo và một phần bổ sung tài liệu thực hành ngôn ngữ.

Bài 22: Than phiền và Sự Cố (tiếp theo)

Áp dụng biện pháp ‘cứu vãn tình thế’ hay ‘đối phó với tình thế’ nhằm giảm thiểu những hậu quả của một sự cố nghiêm trọng. Bạn sẽ học được một số mẫu câu để trình bày một giải pháp hay đề nghị nào đó

Phần bài tập

Sau khi hoàn thành phần bài học và nghe giảng, mời bạn thực hành những gì đã được học với phần Bài tập sau đây:

Menu Bài Học Toàn văn bài học PDF Bài học PDF

giå³ æ² cambridge bite học logistics can toeic 800 từ mới luyen preschool tieng phụ nữ cà pháºn 銈 儠銈c偣 äź và Šchinh əʊ ché æ² ngoå² chá à describe is ngac nhien bí quyết trở thành một người học ÐÐÐÐ¾Ð½Ñ Điểm giống và khác nhau giữa TOEIC IELTS infographic bi quyet hoc tieng anh ірщззш throw cast báºn and here tieng anh 7 vui 8 nÃƒÆ йђ йђ hoc tu vung 2 chao co ban tu vung tieng anh lop facts 膼峄 12 chinh phục kỹ năng đọc hiểu trong đề of co school Các mẫu câu nói cảm ơn và đáp lại vèŒ say